Pupuh Sinom

Belajar dharmagita
Pupuh Sinom
Saking anom juwa nabdabang,
Mejanji ring anak istri,
Mangastawayang samara,
Keto patute sang kalih,
Sadurenge pacing merabi,
Pangucape sampun patuh,
Siang dalu ngajap tawang,
Sentanene mangda luwih,
Yaning adung,
Wenten ciri kapasweca.

Pupuh sinom ini diambil dari Geguritan Tam-Tam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *